Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Tổng quan thư viện huyện Hớn Quản

1/ Tổng quan về huyện:

- Diện tích: 663,79 km².

- Số lượng xã, thị trấn: 13 xã.

- Dân số: 95.681 người.

2/ Về Thư viện:

Lịch làm việc:

+  Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+  Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Vốn tài liệu: 4.000 bản.

- Đơn vị chủ quản: Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

3/ Nhân sự:

- Họ và tên: Lê Bích Phương

+ Trình độ, chuyên ngành: Cử nhân Quản trị du lịch.

+ ĐT: 0915776575.

+ Email: lebichphuong1008@gmail.com

4/ Tình hình hoạt động: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin: 10 máy vi tính (Dự án BMGF-VN)

- Tuyên truyền, phục vụ:

+ Trưng bày sách phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của ngành thư viện.

+ Phối hợp với Nhà thiếu nhi tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè.

- Lượt bạn đọc: 2.370 lượt.

- Lượt sách luân chuyển: 1.000 lượt.

5/ Bưu điện Văn hóa xã: 09 Bưu điện Văn hóa xã (An Phú, Thanh An, Phước An, Tân Hiệp, Thanh Bình,  Tân Hưng 2, Tân Quan, An Khương, Minh Đức). 02 Bưu điện Văn hóa xã tạm ngưng hoạt động (Tân Hưng 2, Minh Đức).     

6/ Thư viện xã thuộc Dự án BMGF-VN: 02 Thư viện (An Khương, Tân Quan).